Info Koning Film

Bij ons aanbod vindt u voorbeelden van curssen/reeksen en stand alone programma’s

Ons aanbod

Koning Film

Koning Film is een collectief dat zich toelegt op het ontwikkelen, organiseren, bemiddelen en produceren van activiteiten en events die context bieden bij films en filmprogramma’s.

Denk aan intro’s, talks, zaalgesprekken, talkshows, Q&A’s met makers, cursussen. Van een korte inleiding tot een meerdaags filmweekend en alles wat daar tussen zit. Koning Film haakt daarbij in op actueel filmaanbod, kijkt graag terug op een rijke filmgeschiedenis en werpt een blik richting toekomst van beelden.

Voor wie?

Voor filmvertoners (filmtheaters, -huizen en bioscopen) van Maastricht tot Groningen, van Enschede tot Den Haag, van Terschelling tot Turnhout.

Voor festivals, culturele instellingen, bibliotheken en musea. Voor de medewerkers van bedrijven, stichtingen of overheidsinstanties.

Wat doen wij?

* intro’s/inleidingen bij films
* lezingen/talks bij films en filmonderwerpen en thema’s
* cursussen/reeksen bij films en filmonderwerpen en thema’s
* stand alone programma’s bij films en filmonderwerpen en thema’s

Denk hierbij ook aan:
* Lunchlezingen in bibliotheken
* Talkshows op festivals
* Cross over talks in musea
* Op-maat-lezingen voor bedrijven
* Op-maat-lezingen die actuele thema’s voor overheidsinstanties via film behandelen
* Live columns over filmonderwerpen
* Pop up: filmverrassingen tijdens film events
* Filmcolleges
* Tweegesprekken: presentaties over film(onderwerpen) door twee sprekers (eventueel ook met het publiek)
* Interviews
* Studiedagen
* Filmweekends