Cursussen

Koning Film – Cursussen

Hier vind je het overzicht van onze cursussen. Voor suggesties voor andere soorten activiteiten en events zie info Koning Film.

Going to the movies: waarom wij zo van film houden

Geloof, hoop, liefde en andere zaken

Wat is er toch zo leuk aan film? Het beleven –bij voorkeur in het donker- van een film kent verschillende aspecten. Waarom worden we meegesleurd, hoe laat de filmmaker dat er uitzien? Wat is onze rol als kijker? Wat er gebeurt met ons, in dat donker, koppelt deze cursus aan de grote onderwerpen, geloof, hoop, liefde. Die komen bijna altijd terug in al die duizenden verhalen die op het witte doek worden geprojecteerd. Behalve dat de cursus vele voorbeelden uit het verleden laat zien, wordt er in de laatste lezing ook naar de actuele filmbeleving gekeken. Laat u met deze cursus, Going to the movies, verleiden door al die prachtige beeldende en bewegende verhalen.

Horen zien ervaren

“De grote en kleine dingen die je als kijker beïnvloeden (en de film maken)”.

Je neemt een verhaal en, je wilt er een film van maken. Keuzes: Welke acteurs neem je, waar film je, wat doen ze precies, hoe en met wie. Kortom, hoe ontwerp je je film. Het lijkt zo simpel maar de antwoorden op deze vragen bepalen of we naar een treurige of vrolijke of zelfs enge film kijken. Of hij ons heel erg raakt of niet.

Het inkleuren van dat ontwerp gebeurt op visueel, auditief en inhoudelijk vlak. Kortom, de logica, de psychologie van het verhaal moet overstemmen met wat we horen en zien.

Het gaat daarbij om veel kleine dingen die ons niet direct opvallen als we een film beleven. Die spier in het gezicht van een acteur, het behang op de muur bijvoorbeeld en of iemand rookt of niet. Samen vormen die kleine dingen met het grotere ontwerp van de film het geheel en zijn even cruciaal. Daar gaat deze cursus over. Binnen het raamwerk van verhaal, dat zien en horen hebben kleine dingen grote gevolgen en bepalen hoe we over film voelen en denken, kortom hoe wij hem ervaren.

Moving Images

Wat raakt ons in deze tijden wanneer we op het grote doek bewegende beelden zien: beelden die ons “moveren”? Moving Images is een reeks van filmprogramma’s die bestaan uit een lezing met veel fragmenten en aansluitend de prachtigste films. Films zijn vaak -op welke manier ook- een weerslag van wat er om ons heen gebeurt.

Denk aan grote onderwerpen als Gender en Racisme. Maar ook universele en tijdloze onderwerpen zoals Familie of Wedstrijd. Misschien klinken ze marginaal maar kijk eens om je heen en je ziet dat alles, overal een wedstijd lijkt. Hoe is dat in het Filmhuis?

Moving Images is een reeks met vier filmprogramma’s die ook los te volgen zijn. Een reeks die pittig is en ontroerend en waar de liefde voor film altijd voorop staat.

Film en Filosofie

Ik kijk film.. dus ik ben

Hoe kunnen we films filosofisch beschouwen? En wat vertelt ons dat vervolgens over de wereld om ons heen, over ons en hoe wij dat alles kunnen “lezen”?

In deze cursus Film en Filosofie, Ik kijk film.. dus ik ben leidt journalist en filosoof Leon Heuts u met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de filosofie, aan de hand van films en grote literaire werken. Hij laat zien welke filosofische thema’s er spelen in de films, en hoe die onze cultuur bepalen – ook vandaag nog. Hij spreekt over de positie van de vrouw, de idioot als de ware Messias, de multiculturele samenleving en de vreselijke wraak van mensen die menen in hun recht te staan.

Filmanalyse I: Een basis cursus film- analyse

In een viertal bijeenkomsten worden verschillende aspecten van de beeldtaal behandel en wordt erop gewezen hoe belangrijk de vormaspecten bij film zijn. Hoe wij film ervaren en beleven is voornamelijk door de vorm en minder door de inhoud maar dan van de andere kant, blijkt juist die vorm bij film ook narratief te zijn. Een cursus analyse zorgt ervoor dat de cursist vanaf nu bewuster film gaat kijken. Naast 4 theorielessen zijn er twee praktijklessen waar gezamenlijk een film geanalyseerd wordt.

Onderwerpen: Beeld en montage, mise -en-scene, buitenbeeldse laag, filmdramaturgie.

Filmanalyse II: een verdiepingscursus film-analyse

In deze vervolgcursus op Anders film kijken wordt dieper op het medium film ingegaan. Centraal staat hier minder de beeldtaal op zich maar vooral hoe de maker alles inzet om zijn vertelling enerzijds zo helder en anderzijds zo gelaagd mogelijk over te brengen. Voor hen die de visie nog wensen te propageren dat film een oppervlakkig medium is deze cursus een nekslag. Er zijn 5 theoriebijeenkomsten van 2 uur elk en de cursus wordt afgerond met een praktijkles waar gezamenlijk een film geanalyseerd wordt.

Onderwerpen: De functie van het landschap en decor, werken met referenties en symboliek, de invloed van een stroming op de vorm van de film, de invloed van een genre op de vorm van de film, in hoeverre beïnvloedt de persoonlijke stijl van een regisseur de vormtaal van de film ?

Film en Theater

Film en theater zijn twee kunstvormen die dicht bij elkaar staan. Toch ziet men voornamelijk in eerste instantie het verschil. In 4 bijeenkomsten worden die banden tussen theater en film nader aangetrokken. Die 4 bijeenkomsten, elk een uur durend zijn.

Onderwerpen: Shakespeare, Alex van Warmerdam, Het is net theater, ANNA KARENINA.

Filmgeschiedenis

In 10 bijeenkomsten van 2 uur wordt de filmgeschiedenis behandeld. De belangrijkste regisseurs en stromingen komen aan bod en centraal staat vooral de invloed van de tijd op het medium film. Elke les behandelt een decennium.

Genres

In lezingen van een uur of twee uur wordt een genre uitgediept. Er wordt aandacht besteedt aan de typische kenmerken maar ook aan de veranderingen binnen het genre.

Crime:

1. De gangsterfilm 2. Film Noir 3. De heist-movie 4. Spy/Secret agent movies 5. De spoof 6. De meesterdetective 7. De Thriller

Horror:

1. Gothic Horror 2. Slasher Movies 3. Ghost stories 4. Moderne horrorfilms

De oorlogsfilm:

1. The combat movie 2. Oorlog in het alledaagse 3. Oorlog als escapisme 4. De anti-oorlosgsfilm

De western:

1. De klassieke westerns 2. De Euro-westerns 3. Moderne Amerikaanse westerns 4. De iconografie van westerns in andere genres

Identiteit

In 4 bijeenkomsten van een uur wordt gekeken hoe het medium film omgaat met identiteit en hoe bepalend film kan zijn voor de waardering of veroordeling van de ene of de andere identiteit.

Bijeenkomst 1: De Nederlandse identiteit

Bijeenkomst 2: De identiteit van de migrant Bijeenkomst 3: Exotisme versus realiteit Bijeenkomst 4: De wereld volgens Hollywood

Filmmuziek

Muziek is een niet te onderschatten component van een filmvertelling. Vandaar deze mogelijkheid om dieper in te gaan op dit belangrijk element.

Muziek 1: 4 bijeenkomsten van 2 uur

Bijeenkomst 1 : Muziek als structuurelement Bijeenkomst 2 : Muziek als genre : Het musical Bijeenkomst 3 : Kopstukken uit de muziek (een persoonlijke voorkeur) Bijeenkomst 4 : Muziek als inhoud, non-fictief : De Biopic

Muziek 2: 5 bijeenkomsten van 2 uur

Bijeenkomst 1 : Geschiedenis van filmmuziek Bijeenkomst 2 : De narratieve werking van filmmuziek Bijeenkomst 3 : Muziek als genre : Het musical Bijeenkomst 4 : Muziek als inhoud : Fictioneel Bijeenkomst 5 : Muziek als Inhoud : Non-fictioneel – de Biopic

Tijd in film

Niets is onveranderlijk. Door de loop van de tijd veranderen onze visies, opvattingen en standpunten over verschillende zaken. Ook bij en in films gebeurt dat. Aan de hand van 4 aspecten wordt de veranderende invloed van tijd op hoe we naar de dingen kijken behandeld.

Bijeenkomst 1 Inhoud

Bijeenkomst 2 Het boek Bijeenkomst 3 Seks Bijeenkomst 4 Het beeld van vrouwen Bijeenkomst 5 Het genre

Contact

Voor meer informatie en boekingen stuur een mail aan Koning Film.

INFO@KONINGFILM.NL